กสอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เปิดรับสมัครเข้าโครงการ Thailand Textiles Tag ปี 65

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กสอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เปิดรับสมัครเข้าโครงการ Thailand Textiles Tag ปี 65


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปูพรมเร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพผ่านตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ภายหลังโครงการ Thailand Textiles Tag ในปีที่แล้วประสบผลสำเร็จตามคาด

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ คือ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งทอและ Digital Marketing - การให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag- การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย- การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายและเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศโดยรับจำนวนจำกัด เพียง 30 กิจการ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครสแกน QR Code หรือ Click Link กรอกข้อมูลได้ที่  

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdOAnV94K4UyJ.../viewform  ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2565 สอบถามได้ที่ 0 2713 5492-9 ต่อ 542 (บุณยาพร) 546 (พิเชษฐ์, พิทวัส) หรือ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ