“เดอะมอลล์ กรุ๊ป” ผนึก “บิทคับ ฯ” ปั้น ‘บิทคับ เอ็ม’ ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย

วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“เดอะมอลล์ กรุ๊ป” ผนึก “บิทคับ ฯ” ปั้น ‘บิทคับ เอ็ม’ ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย


นางสาวศุภลักษณ์  อัมพุช  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป  จำกัด  กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญยิ่งในการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก คือการผนึกความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือการมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจยุค 5.0 และเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นวาระเร่งด่วน  ภายใต้  3  ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

1.โลกยุคใหม่ไร้พรมแดน (GLOBALIZATION) ให้ความสำคัญในการมีพันธมิตรธุรกิจระดับประเทศและระดับโลกในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างรากฐาน และเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งในการเติบโตของประเทศสิ่งสำคัญคือ การยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเดินทางและท่องเที่ยว การบินและโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนในหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), โครงการเส้นทางสายไหม One Belt One Road (OBOR) และโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อ 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา เข้าไว้ด้วยกัน

2.การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (DIGITALIZATION) ภาคธุรกิจต้องสร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุค 5.0 อย่างสมบูรณ์พร้อมกันนี้ไทยต้องมีระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ครบวงจร และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งการจะสำเร็จได้นั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งรัฐและเอกชน

3.การท่องเที่ยวและการบริการ (TOURISM) อีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญของไทยที่ต้องรีโพซิชันนิ่งใหม่ โดยโฟกัสไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นหลัก เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนรุ่นใหม่ กลุ่มเศรษฐีใหม่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น ภาครัฐต้องผลักดันการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งผลดีต่อห่วงโซ่ธุรกิจ คือ ธุรกิจค้าปลีก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ โรงแรม สายการบิน เรือท่องเที่ยวและเรือสำราญ โรงพยาบาล สุขภาพและความงาม อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสววรค์ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและการท่องเที่ยว

ล่าสุด เดอะมอลล์จึงจับมือกับบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ” (Bitkub M Company Limited) ผู้นำธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมทุนจัดตั้ง “บริษัท บิทคับ เอ็ม จำกัด” ขึ้น ในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อร่วมกันวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านการผลักดัน BITKUB M SOCIAL ให้เป็นดิจิทัลคอมมิวนิตี้แห่งแรกของไทย และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดสัมมนาและการประชุมทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้สำหรับสตาร์ตอัพ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแหล่งพบปะของนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นศูนย์การเทรดและการแลกเปลี่ยนทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่เดอะมอลล์จะเปิดให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Currency) มาแลกสินค้าและบริการที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยไม่มีค่าธรรมเนียมบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ