รฟม. เปิดบ้านต้อนรับ สวทช. เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รฟม. เปิดบ้านต้อนรับ สวทช. เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู


นายปกรณ์ เกตุแย้ม หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนโครงการ กองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า  ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า วิศวกรโครงการ งานโยธา 1 ให้การต้อนรับ นายลุลี พรโชคชัย รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลกรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10” (วศร.10) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK และ บริษัท NBM บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการพัฒนาโครงการฯ ในอนาคต รวมทั้งข้อมูลขั้นตอนสำคัญในการผลิตและการควบคุมการผลิต Guideway Beam พร้อมนำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน บริเวณโรงจอดและซ่อมบำรุง (Depot) และโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป อ.ไทรน้อย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางของประเทศบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ