นักศึกษา วทร.รุ่น ๕๔ มอบอุปกรณ์การศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นักศึกษา วทร.รุ่น ๕๔ มอบอุปกรณ์การศึกษา


พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม นำน้ำใจจากส่วนกลางสู่ชนบท โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔(วทร.๕๔)นำอุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน  อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 ไปมอบให้โรงเรียนบ้านน้ำจำ อำเภอแม่สาย และโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ