ผู้พิพากษาสมทบเข้าอบรม-ปฏิญาณตน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้พิพากษาสมทบเข้าอบรม-ปฏิญาณตน


 
ประกอบ ลีนะเปสนันท์   อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา, ปัตตานี, สตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน โดยได้รับเกียรติจากวิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙  เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลาบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ