‘พรินซิเพิล’ ชวนลงทุนหุ้นเวียดนาม-ขาย 10 -17 พ.ย.นี้

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

‘พรินซิเพิล’ ชวนลงทุนหุ้นเวียดนาม-ขาย 10 -17 พ.ย.นี้


บลจ.พรินซิเพิล มองช่วงนี้จังหวะดีเหมาะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม รับแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตแข็ง-เม็ดเงินลงทุนทางตรงจากต่างชาติไหลเข้า ส่งกอง  ‘พรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้’ (PRINCIPAL VTOPP) ขาย IPO 10 – 17 พ.ย.นี้ ชูจุดเด่นเข้าลงทุนตรงในหุ้นเวียดนาม

นายศุภกร ตุลยธัญ’ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.พรินซิเพิล ได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนด้วยการเปิดตัวกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้’ หรือ PRINCIPAL VTOPP ดีเดย์เสนอขายหน่วยลงทุนช่วง IPO วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2564 ชูจุดเด่นเข้าลงทุนตรงในหุ้นเวียดนาม และขยายโอกาสลงทุนในบริษัทไทยและต่างชาติ ที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจเวียดนามที่กำลังเติบโต ชูกลยุทธ์เลือกหุ้นที่มีศักยภาพเป็นรายตัว เน้นสร้างผลตอบแทนแบบ Total Return โดยมีทีมบริหารกองทุนพรินซิเพิลทั้งไทย เวียดนาม และระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQ ที่มีผลตอบแทนอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทย (Source : Morningstar ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2564) 

ทั้งนี้ กองทุนเปิด PRINCIPAL VTOPP สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ Principal TH Mobile App

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

• PRINCIPAL VTOPP ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนามและไทย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

• PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

• ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน PRINCIPAL VNEQ ใน

https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน

• กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging)

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ