บอร์ดUPAไฟเขียวเพิ่มทุน 900 ลบ.

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บอร์ดUPAไฟเขียวเพิ่มทุน 900 ลบ.


ติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ติรวัฒน์ เผยว่าที่ประชุมได้อนุมัติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ โดยมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 5,026.06 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท ในอัตราส่วน 3.376780975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 17 -21 มกราคม 2565 

ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ช่วยให้ฐานะการเงินมั่นคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ