พช. จับมือ ช้อปปี้ ดัน “โอทอปขึ้นเครื่อง” ขายออนไลน์

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พช. จับมือ ช้อปปี้ ดัน “โอทอปขึ้นเครื่อง” ขายออนไลน์


กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ แพลตฟอร์ม SHOPEE จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP ON BAORD” มหกรรมสินค้าโอทอปขึ้นเครื่องออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปพรีเมียมจำหน่ายบนเครื่องบิน จำหน่ายออนไลน์ พร้อมส่วนลดพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ และส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบิน ภายในใต้แนวทาง เล็ก ดี มีคุณภาพ และประสานสายการบิน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 225 กลุ่ม/ราย รวม 1,229 ผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การเดินทางหยุดชะงัก โดยเฉพาะการเดินทางทางเครื่องบิน ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับตามโครงการดังกล่าวไม่มีช่องทางการระบายสินค้า ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขาดรายได้ จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

“กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มช้อปปี้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายบนเครื่องบิน เปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อนำสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออไนลน์เพื่อทดแทนการจำหน่ายบนเครื่องบินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  โดยได้จัดทำเป็นไมโครไซต์พิเศษ https://shopee.co.th/OTOP ภายใต้แคมเปญ OTOP ON BOARD ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ซื้อตลอดแคมเปญ จึงขอเชิญชวนมาช่วนกันอุดหนุนสินค้า  เล็ก ดี มีคุณภาพ ที่ผ่านการคัดสรร และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศอีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน

ทั้งนี้ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับพันธกิจของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยแคมเปญครั้งพิเศษนี้ ยังได้ร่วมกับมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ Shopee 11.11 Big Sale โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/11-11บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ