‘ปรพล’ นำคณะเยี่ยมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพไทย

วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

‘ปรพล’ นำคณะเยี่ยมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพไทย


คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) นำโดยปรพล อดิเรกสาร เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ระหว่างกระทรวงดีอีเอสกับศูนย์ไซเบอร์กองทัพไทย โดย มี พล.ต.ดร.ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร ให้การต้อนรับ เเละบรรยายสรุป ณ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ