“โนวา ออร์แกนิค” สนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอก

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

“โนวา ออร์แกนิค” สนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอก


ยุพิน จันทร์จุฑามาศ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)  หรือ NV ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยปริญญาเอก ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มอบเงินจำนวน 10 ทุน ทุนละ 3 ปี ปีละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท  โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อำนวย กาจีนะ  ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค  เป็นผู้รับมอบ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ