EXIM BANK คลอด“EXIM Biz Transformation Loan”ดอกเบี้ยต่ำสุด2% วงเงินสูงสุด 100 ล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

EXIM BANK คลอด“EXIM Biz Transformation Loan”ดอกเบี้ยต่ำสุด2% วงเงินสูงสุด 100 ล้าน


EXIM BANK เปิดตัว “EXIM Biz Transformation Loan” สินเชื่อที่ฉีกทุกกฎ ดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนยาวสูงสุด 7 ปี เพื่อกระตุ้นให้ทุกขนาดธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึง SMEs ปรับปรุงเครื่องจักรหรือโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือขยายกำลังการผลิต ยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานส่งออก มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันได้ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุค Next Normal ได้มากขึ้น

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK พัฒนาบริการใหม่ “EXIM Biz Transformation Loan” โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการผลิตและส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก ทดแทนการขยายตลาดภายในประเทศที่ทำได้ยากท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริการดังกล่าวเป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึง SMEs นำไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักร โรงงาน หรือลงทุนเพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและกระบวนการการผลิต ตลอดจนขยายกำลังการผลิต ให้ได้สินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานสากล โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอนาคต เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุค New Normal และ Next Normal ในระยะข้างหน้า เป้าหมายวงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท

EXIM Biz Transformation Loan เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 ส่วนปีที่ 3-5 อยู่ที่ Prime Rate -2.00% ต่อปี และปีที่ 6-7 อยู่ที่ Prime Rate โดย Prime Rate ณ 14 ตุลาคม 2564 เท่ากับ 5.75% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี รวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 ปี สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันได้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. สูงสุด 3 ปี แถมวงเงินบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract) 1.5 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565

 กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ธุรกิจจะก้าวผ่านวิกฤต หากสามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางการทำตลาด มาตรการหรือกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ EXIM BANK จึงเร่งพัฒนาบริการทั้งด้านข้อมูลความรู้ เงินทุน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ โดยล่าสุด EXIM Biz Transformation Loan เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่จะช่วย “ซ่อม” “สร้าง” และ “เสริม” ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ควบคู่กันไป ให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและการลงทุนปรับปรุงโรงงานและซอฟต์แวร์ดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสเป็นผู้ส่งออกรายใหม่หรือขยายธุรกิจส่งออก พร้อมกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในต่างประเทศ ทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม่ โดยใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพเป็นใบเบิกทางไปสู่เวทีการค้าโลก โดยมี EXIM BANK เป็นที่ปรึกษาและให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นส่งออกได้หรือส่งออกได้มากขึ้น

“EXIM Biz Transformation Loan เป็นผลสำเร็จของ EXIM BANK ในการทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอเครื่องมือทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยสอดรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกุญแจในการพัฒนาสินค้าไทยที่มีเอกลักษณ์และมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ปลดล็อกข้อจำกัดด้านเงินทุนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ระยะเวลาผ่อนชำระนาน ช่วยลดภาระทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจในภาวะวิกฤต ทั้งยังเตรียมความพร้อมให้สามารถก้าวทันเมกะเทรนด์และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค Next Normal ได้อย่างมั่นใจ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก” ดร.รักษ์ กล่าว

EXIM Thailand Unveils “EXIM Biz Transformation Loan” with Lowest Interest Rate of 2%, Maximum Credit Line of 100 Million Baht and Comfortable 7-year Repayment Term to Stimulate Adjustments of All Industrial Sectors including SMEs in Response to Megatrends 

EXIM Thailand has launched “EXIM Biz Transformation Loan” scheme as the best of its class in the market, offering lowest interest rate of 2% per annum, credit line of up to 100 million baht per entrepreneur and 7-year repayment term. This aims to encourage businesses of all sizes and all sectors, including SMEs, to improve their machinery or factories for higher efficiency or production capacity expansion, uplifting of Thai export goods to meet export standards with higher value added and competitiveness and better responding to demand of consumers in the Next Normal age. 

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that EXIM Thailand has developed a new credit facility scheme, i.e. “EXIM Biz Transformation Loan,” with endorsement from the Cabinet under the recommendation of the Ministry of Finance on October 12, 2021. The objective of the scheme is to assist and ensure Thai entrepreneurs are well-positioned to produce and export goods to the global markets to compensate for the shortfall in domestic market expansion amid the current economic conditions. The scheme features a long-term credit facility for entrepreneurs of all sizes and all industrial sectors, including SMEs, to finance their machinery or factory improvement, additional investment, or improvement of digital softwares, in order to boost their efficiency in production process and expansion of production capacity with a view to generating Thai goods of high quality and international standards. Emphasis is placed on S-curve industries and related industries affected by the COVID-19 pandemic, such as food processing and processed agriculture, future automotive, electronics, and industries of the future like industrial robotics, digital innovations, and bio-fuels and bio-chemicals, to serve demand of consumers in the New Normal and Next Normal eras looking forward. Total budget for this credit facility scheme is 5,000 million baht.

EXIM Biz Transformation Loan is a credit facility with a special interest rate of 2% per annum in the 1st-2nd years, prime rate -2.00% per annum in the 3rd-5th years and prime rate in the 6th-7th years (prime rate of 5.75% per annum as of October 14, 2021), maximum credit line of 100 million baht per entrepreneur, and maximum repayment term of 7 years including 1-year principal grace period. The credit facility may be secured by a letter of guarantee from Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) jointly with a personal guarantee. Free! TCG guarantee fee up to 3 years in conjunction with foreign exchange forward contract worth 1.5 times the credit line amount. The credit facility is available from now until July 31, 2022.

EXIM Thailand President further said that business entities would be able to survive the crisis if they could adapt to the current global changes and embrace the ongoing shifts in consumer behaviors, marketing channels and international trade rules, regulations and measures. EXIM Thailand has thus accelerated development of knowledge base and provision of financial facilities and new financial tools. EXIM Biz Transformation Loan scheme has recently been launched as a new credit facility to “reboot,” “restructure” and “rebalance” Thai entrepreneurs and industrial sectors, particularly SMEs. This aims to empower them to deal with business shortcomings involving such stages as manufacturing and investment for improvement of factories and digital softwares. There would accordingly be fresh opportunities for export start-ups or export expansion with distribution of goods to consumers overseas in both principal markets and new frontiers, leveraging on quality Thai goods to pave the way toward the global markets and having EXIM Thailand to work alongside as the advisor and solution provider for Thai entrepreneurs’ export start-ups or export expansion.   

“EXIM Biz Transformation Loan was an EXIM Thailand’s milestone in collaboration with the Ministry of Finance to offer a financial tool that can fulfill the needs of business sectors and stimulate development of Thai industrial sectors in response to changes in global business world and using technology and innovation as the key to development of Thai goods for higher identity and value added that can suit global market demand. The new credit facility will unlock financial restrictions, with offering of low interest rate, high credit line and long loan repayment term, which will help relieve financial burden of business entities amid the existing crisis and ensure they get prepared to keep pace with the megatrends and respond to demand of Next Normal consumers with higher confidence. This would eventually lead to global economic, social and environmental development on a sustainable basis,” added Dr. Rak.บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ