TWPC ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืน

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

TWPC ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืน


นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC  เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกู้วิกฤตโลกร้อน พร้อมขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกรในชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050-2070 พร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว พร้อมแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกู้วิกฤตโลกร้อน

“ปัจจุบัน ไทยวา มีการดำเนินกลยุทธ์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของพลังงานทดแทน มีการนำเอาของเหลือจากกระบวนการผลิต เช่น กากมันและน้ำเสียมาหมักเป็นไบโอแก๊สเพื่อผลิตเป็นพลังงานสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต และการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาของโรงงาน และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ หรือ "ไบโอพลาสติก" ซึ่งเป็นผลผลิตต่อยอดจากจากแป้งมันสำปะหลังของบริษัท และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ภาชนะ ถุงพลาสติก และของใช้ในการเกษตรทั่วไป ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระบวนผลิตของพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง ยังลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตพลาสติกจากปิโตรเลียมถึง 5 เท่า ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในอนาคต อีกด้วย” นาย โฮ เรน ฮวา กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ