ซ่อมเสร็จแล้ว! ถนนสาย นม.6019 จ.นครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ซ่อมเสร็จแล้ว! ถนนสาย นม.6019 จ.นครราชสีมา


ซ่อมแซมเสร็จแล้ว! ถนนสาย นม.6019 จ.นครราชสีมา หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ย้ำ ถนนทุกเส้นทางประชาชนต้องสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.6019 บ้านโนนสูง - บ้านโนนไทย อำเภอโนนสูง, โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสาเหตุความเสียหายมาจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ประกอบกับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร จึงทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนและกัดเซาะพื้นผิวถนนเป็นหลุมใหญ่ ส่งผลให้ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้รับความเสียหายความยาว 30 เมตร บริเวณช่วง กม.ที่ 1+300 ฝั่งอำเภอโนนสูง 1 ช่องจราจร เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท มิได้นิ่งนอนใจและได้ตระหนักถึงในความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถสัญจรผ่านไป – มา ระหว่างอำเภอโนนสูงและอำเภอโนนไทย หลังจากที่ปริมาณน้ำลดลง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจึงได้รีบเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการเส้นทางและให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันทีหลังน้ำลด

โดยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้ดำเนินการปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จเพื่อให้ผิวจราจรกลับคืนสู่สภาพปกติ พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเตือน ราวเหล็กกันอันตราย รวมถึงป้ายนำทางให้อยู่ในตำแหน่งใช้งาน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้ว ตลอดจนได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงสาเหตุที่ทำให้ถนนชำรุดเสียหายเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงชนบท ยังคงต้องลงพื้นที่สำรวจถนนน้ำท่วมทุกเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดูความแข็งแรงและดูแลถนนให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป – มา ของประชาชนในทุกพื้นที่
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ