TPIPP ชูความสำเร็จคว้า 2 รางวัล

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

TPIPP ชูความสำเร็จคว้า 2 รางวัล


“ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” โชว์ฝีมือเข้าตาองค์ระดับโลก คว้า 2 รางวัลใหญ่ “Asia’s Most Influential Companies” และ “Most Innovative Initiative Towards Waste Processing Plant” จากสหราชอาณาจักร

 

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทถือเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืน โดยยึดมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบ ESG และ BCG โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เพื่อเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

ล่าสุด TPIPP เข้ารับรางวัล Asia’s Most Influential Companies หรือ บริษัทที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในเอเซีย ประจำปี 2021 จากองค์กร Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) จัดโดย MORS Group ซึ่งเป็นองค์กรด้านสื่อจากประเทศมาเลเซีย โดย TPIPP ถือเป็นหนึ่งใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากการกำจัดขยะ รวมถึงเป็นบริษัทฯ ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสังคม และมีธรรมภิบาลที่ดี (ESG) ซึ่งตรงตามคอนเซปต์ของ ACES ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืน และการมีผลการดำเนินงานอันเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รางวัล Most Innovative Initiative Towards Waste Processing Plant หรือบริษัทที่มีความคิดริเริ่มในการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่ดีที่สุด ประจำปี 2021 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้บริษัทหรือบุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโปร่งใสซึ่งได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี โดยทาง IFM ได้ตัดสินมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับ TPIPP ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากการกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมยึดมั่นและให้ความสำคัญในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

ทั้งนี้ จาก 2 รางวัลอันทรงเกียรติที่ TPIPP ได้รับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายด้านความยั่งยืนที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาทั้งหมด โดยเฉพาะการมุ่งเน้นวางแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในระดับสูงสุดและปลอดภัย รวมถึงการขจัดปัญหาขยะชุมชนอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนากระบวนการและปริมาณการผลิตพลังงานทั่วประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ