ส้นทางลัด 600 ล้าน อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ เปิดใช้แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส้นทางลัด 600 ล้าน อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ เปิดใช้แล้ว


นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2178 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคอีสานใต้ รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าชายแดนไทย-อินโดจีน

ทางหลวงหมายเลข 2178 สาย วารินชำราบ-หนองงูเหลือม เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านอำเภอสำโรง อำเภอโนนคูณ สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยปัจจุบันประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางระหว่างจังหวัด และเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง หมายเลข 2178 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี

มีจุดเริ่มต้นที่ กม.27+910 ถึง กม.42+500 รวมระยะทาง 14.59 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแยกทิศทางการจราจรไป-กลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ จำนวน 11 แห่ง พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ 598,166,800 บาท

โครงการแล้วเสร็จ ช่วยบรรเทาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชีย
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ