NEDA รณรงค์ขับรถบนถนน Route 4B อย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

NEDA รณรงค์ขับรถบนถนน Route 4B อย่างปลอดภัย


สพพ. รณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย Route 4B เส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA ร่วมกับหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว (Brong vang Wangchicxa) และเจ้าเมืองจอมเพ็ด (Saysamone Salivong) ให้ความรู้และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวง พระบาง)

โดยประชาชนเมืองจอมเพ็ดและกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ใช้เส้นทางสัญจร มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องหมายจราจร นำไปสู่การเสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมทางสังคมในการขับขี่ปลอดภัยในการนำใช้ทางหลวง 4B สู่เมืองหลวงพระบาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ