บวท. สรุปปริมาณเที่ยวบิน เดือนมิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บวท. สรุปปริมาณเที่ยวบิน เดือนมิถุนายน 2564


สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและต่อเนื่องยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ในเดือนมิถุนายน 2564 วิทยุการบินฯ ให้บริการจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 20,140 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 5,725 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 5,177 เที่ยวบิน เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,347 เที่ยวบิน เที่ยวบินสนับสนุนภารกิจทางทหารและราชการอื่นๆ 6,891 เที่ยวบิน

สนามบินภูมิภาค ที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด คือ สนามบินพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินของโรงเรียนการบิน เที่ยวบินภารกิจทางทหารและราชการอื่นๆ ส่วนลำดับถัดไป ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ