มันต้องอย่างนี้ !! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด'ซิโนฟาร์ม'โคม่า-เสียชีวิตจ่าย 1 ล้าน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มันต้องอย่างนี้ !! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด'ซิโนฟาร์ม'โคม่า-เสียชีวิตจ่าย 1 ล้าน


เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โดยมีรายละเอียด คือ ความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โดยหากเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

-อายุไม่เกิน 99 ปี (การคำนวนอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)

-ไม่จำกัดอาชีพ

-ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

ทั้งนี้ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ คือ ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อยุงชีพ ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ

-หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ