AI ยุคโควิดสุดปัง! ‘เอไอเชสต์ฟอร์ออล’ คัดกรองภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 แม่นยำกว่า 90 % ฟรีทั่วประเทศ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

AI ยุคโควิดสุดปัง! ‘เอไอเชสต์ฟอร์ออล’ คัดกรองภาวะปอดอักเสบจากโควิด 19 แม่นยำกว่า 90 % ฟรีทั่วประเทศ


ความอยู่รอดของมนุษยชาติท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลายเป็นวาระสำคัญด้านสาธารณสุขของทั่วโลก ซึ่งในระหว่างที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังเร่งรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน การที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาเสริมการทำงานของทีมแพทย์ ยังเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างหลักประกันด้านสาธารณสุข

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) จะพาไปถอดรหัสความสำเร็จของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ “เอไอเชสต์ฟอร์ออล” (AIChest4All) ที่ช่วยคัดกรองความผิดปกติภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด 19 ได้อย่างแม่นยำ รู้ผลทันที และถูกนำไปใช้งานจริงในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

** TSE พลิกวิกฤติโควิดด้วยเทคโนโลยีเอไอ **

นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้ทั่วโลกมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา TSE มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์จำนวนมาก ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) เพื่อช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล อย่างล่าสุดคือ เอไอเชสต์ฟอร์ออล (AIChest4All) ที่ช่วยจำแนกกลุ่มอาการและความรุนแรงจากภาพถ่ายเอกซเรย์ (X-ray) ทรวงอก ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว อาทิ มะเร็งปอด วัณโรค ความผิดปกติของหัวใจ ความผิดปกติภายในทรวงอก และปอดอักเสบ โดย TSE ได้ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนา AIChest4Allและได้นำไปใช้งานในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี  2562 จนถึงปัจจุบัน

** เอไอเชสต์ฟอร์ออล (AIChest4All) ของ TSE เสริมทัพทีมแพทย์สู้โควิด19 **

การระบาดระรอกใหม่ของโควิด 19 ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยโรคในระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก ทีมวิจัยของ TSE จึงพัฒนาให้สามารถคัดกรองความผิดปกติที่เจาะจงกับโควิด 19 นั่นคือ ปอดอักเสบ (pneumonia) ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติดังกล่าว ทีมแพทย์จะทำตรวจคัดกรองต่อไปว่าเป็นปอดอักเสบซึ่งเกิดจากโควิด 19 หรือไม่ โดยประสิทธิภาพของการประมวลผลดังกล่าว มีความแม่นยำถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการปอดอักเสบได้ทันท่วงที ซึ่งผ่านมาการวินิจฉัยความผิดปกติจากภาพถ่ายเอกซเรย์ (X-Ray) จะใช้การแปรผลโดยรังสีแพทย์ ซึ่งใช้เวลาเกือบ 5 นาทีต่อภาพ ในขณะที่ ‘เอไอเชสต์ฟอร์ออล’ (AIChest4All) ใช้เวลาประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ 1-2 วินาทีต่อภาพ ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานของทีมแพทย์

** TSE มองขาด! เอไอที่ฉลาดล้ำต้องมาพร้อมกับระบบคลาวด์ (Cloud) ที่ดี **

ส่วนสำคัญที่ทำให้การใช้งาน ‘เอไอเชสต์ฟอร์ออล’ (AIChest4All) ตอบโจทย์การทำงานของทีมแพทย์ได้ดีขึ้น คือ ระบบคลาวด์ (Cloud) ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อโยงข้อมูลภาพฟิล์มเอกซเรย์ (X-Ray) จากโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีอยู่หลายร้อยแห่งทั่วประเทศ เพื่อนำมาประมวลผล และส่งผลที่ได้กลับไปยังทีมแพทย์จากต้นทางในทันที ซึ่งสามารถตอบสนองจากการกดใช้งานในแต่ละครั้งแบบไม่สะดุดในหลักวินาที หรืออาจเรียกได้ว่า สามารถรู้ผลเรียลไทม์ โดยปัจจุบัน TSE ได้ดำเนินการติดตั้งเซ็นเตอร์ของระบบกล่าวไว้ 2 แห่ง คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

** นวัตกรรมดี ใช้งานฟรี TSE จัดให้! **

ปัจจุบัน ‘เอไอเชสต์ฟอร์ออล’ (AIChest4All) ได้พลิกโฉมการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐไปโดยสิ้นเชิง เพราะจากเดิมที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าถึงบริการด้านรังสีแพทย์ในแต่ละปีหลายล้านบาท ซึ่ง TSE ได้นำ ‘เอไอเชสต์ฟอร์ออล’ (AIChest4All) ไปมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐหลายร้อยแห่ง ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้งานทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมุ่งหวังให้ทีมแพทย์มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และสูญเสียงบประมาณน้อยที่สุด และเพื่อคนไทยได้เข้าถึงการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย ทั้งนี้ TSE ได้ส่งต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวไปยังนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์    หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en)  และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ (iPEN-iEE) ซึ่งอยู่ในโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรม (TU-PINE)

** วิศวกรเอไออนาคตสดใส TSE หนุนรุ่นใหม่ก้าวสู่ตลาดงาน **

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ยังคงเป็นเทคโนโลยีดาวรุ่งตลอดกาล เพราะสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ และมักจะมีทางออกให้กับนักพัฒนาอยู่เสมอ แม้แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ที่ยังคงต้องการเอไอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง TSE พบว่าวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานด้านวิศวกรรมขั้นสูง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อีกจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)  กล่าวเสริมว่า “เอไอเชสต์ฟอร์ออล” คือบทพิสูจน์ว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) กำลังขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวต่อไป และพร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ เข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักพัฒนามืออาชีพ โดยปัจจุบัน TSE มีหลักสูตรและคณาจารย์ ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับการส่งต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานได้จริงอีกด้วย”
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ