ADD เคาะราคาขาย IPO ที่ 11.00 บ./หุ้น ได้ฤกษ์เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ADD เคาะราคาขาย IPO ที่ 11.00 บ./หุ้น ได้ฤกษ์เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai


ADD ประกาศความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ mai ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เคาะราคาขาย IPO ที่ 11.00 บาทต่อหุ้น พร้อมดีเดย์เข้าเทรดตลาด mai วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ชูจุดเด่นเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเปิดแผนธุรกิจหลังระดมทุน รุกขยายงานบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจ

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ ADD ที่ราคา 11.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 24.44 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการปี 2563 ประกอบกับหากพิจารณาจากพื้นฐานธุรกิจ รวมถึงศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Development) ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโทรคมนาคมมานาน กว่า 20 ปี สามารถการันตีถึงโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นระดับราคาที่เสนอขายดังกล่าวจึงเป็นราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ADD จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ในหมวดบริการ ภายใต้ชื่อย่อ ADD โดยบริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40%

"ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 60 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 120 ล้านหุ้น โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเชื่อมั่นว่าการนำเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า  ADD เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์เพียงไม่กี่รายที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์ เนื่องจาก ADD เป็นบริษัทที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ 

สำหรับ ADD มีจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจคือ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถต่อยอดขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอื่่นๆ ที่จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการทำงานให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล อาทิ การรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ และสามารถสร้างโอกาสการเติบโตจากการขยายการให้บริการของโอเปอเรเตอร์ ทั้งในรูปแบบ 4G และ 5G ในอนาคต

ขณะที่สถานะความแข็งแกร่งทางการเงิน ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561-63 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม จำนวน 289.48 ล้านบาท 302.04 ล้านบาท และ 345.53 ล้านบาท ตามลำดับ และในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 29.29 ล้านบาท 39.50 ล้านบาท และ 72.37 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจากอัตราการเติบโตของบริษัท แสดงถึงสถานะทางการเงินและการเติบโตของบริษัทที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 55.78 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 81.89 ในปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัท และจากศักยภาพของธุรกิจ ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนดิจิทัลแพลตฟอร์มทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชย) หรือ ADD กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ขยายงานในส่วนของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจการพัฒนาระบบด้านการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น โดยบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่     

สำหรับการดำเนินงาน แบ่งการให้บริการออกเป็น การให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 83% ของรายได้รวม การห้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 17 % แต่การให้บริการในส่วนนี้จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆปี และการให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Advertising) สัดส่วนรายได้น้อยกว่า 2% ของรายได้รวมซึ่งกำลังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการพัฒนาระบบชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Carrier Billing) เข้ามาเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถชำระเงินค่าบริการผ่านระบบ Carrier Billing โดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือบัตร

เครดิต ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ โดยการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid)  ซึ่งบริษัทฯจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากรายการที่ผ่านระบบของบริษัท ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกปี 2564 ระบบ Carrier Billing ได้รองรับการซื้อเหรียญดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ซึ่งเหรียญดิจิทัลดังกล่าวสามารถนำไปซื้อสินค้าดิจิทัลในแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท อาทิ เพลงรอสาย ภาพพื้นหลัง สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ (Emoji) เป็นต้น
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ