“TEAMG” ฮอต! คว้างานภาครัฐ 5 โครงการรวด

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

“TEAMG” ฮอต! คว้างานภาครัฐ 5 โครงการรวด


“TEAMG” ฮอต! คว้างานภาครัฐ 5 โครงการรวด มูลค่ารวมกว่า 197 ล้านบาท มั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีทุกโครงการ เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า TEAMG ได้มีการทำสัญญาที่สำคัญร่วมกับภาครัฐ จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 197 ล้านบาท ได้แก่ 1. ที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ว่าจ้างโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2.ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ว่าจ้างโดย กรมทรัพยากรน้ำ

3.งานจ้างออกแบบโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ว่าจ้างโดย การไฟฟ้านครหลวง 4. ที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจัดทำแบบแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานทางหลวง โดยบริษัท และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัท) ว่าจ้างโดย กรมทางหลวง

5. ที่ปรึกษาโครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจ้างโดย การประปานครหลวง

“โครงการทั้งหมดได้ลงนามสัญญาไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 197 ล้านบาท ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองโครงการที่สำคัญของประเทศ”

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ