PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้ “อยู่ดีมีสุข”

วันพุธที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2564

PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้ “อยู่ดีมีสุข”


PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกชุมชน “อยู่ดีมีสุข” ในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกชุมชน “อยู่ดีมีสุข” โดยครั้งนี้ได้นำพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่ และคลังน้ำมัน PT จังหวัดชุมพร มาร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมหลักจัดขึ้นที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านช้างแรก เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ 

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ว่า PTG ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานตลอด 30 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ “อยู่ดีมีสุข” ทั้งนี้ การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลช้างแรก จำนวน 8 โรงเรียน โดยแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล และพันธุ์ผักสวนครัวให้ทั้ง 8 โรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี, กิจกรรม “PT ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุจำนวน 300 คน เพื่อให้ทุกคนมีแว่นสายตาใช้ในการมองเห็นที่ดีขึ้น และกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงกิจกรรม PT สร้างปอดให้ชุมชน ปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ที่สามารถรับประทานได้ เพื่อให้ชาวบ้านเก็บรับประทานและสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข"
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ