"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าแก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง รวมมูลค่าเป็นเงิน 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยมี นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กว่า 111 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ รวมทั้งการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ