ธพส. ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซน C มูลค่ากว่า 6,200 ล้านบาท

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ธพส. ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซน C มูลค่ากว่า 6,200 ล้านบาท


ธพส. ลงนามสัญญาจ้าง ซิโน-ไทย ก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C มูลค่า 6,245,697,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 484,203,000 บาท พร้อมเผยความคืบหน้างานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) แล้วเสร็จกว่า 40เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ ณ อาคารธนพิพัฒน์ โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. และ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหาชน) ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นการลงนามสัญญาจ้างระหว่าง ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีราคากลาง 6,729,900,000 บาท ซึ่งหลังจากที่เปิดให้เอกชนซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 25 วัน มีเอกชนสนใจขอรับเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย และสนใจยื่นเอกสารประกวดราคาจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ซินเท็ค
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด คือ 6,245,697,000 บาท

“วันนี้ ธพส. จึงได้ลงนามจ้างงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C โดยมีคณะสังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามสัญญาด้วย” สำหรับงานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ มีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 840 วัน และมีขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วย อาคารสำนักงานสูง 11 ชั้น และอาคาร Atrium ซึ่งในการดำเนินงาน ธพส. กำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ศูนย์ราชการฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อาคาร ประชาชนที่อยู่โดยรอบศูนย์ราชการฯ และประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ

ด้าน นายภาคภูมิ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าของซิโน-ไทย และจากประสบการณ์การทำงานเกือบ ๖0 ปี ของบริษัทฯ ประกอบกับที่ผ่านมา ซิโน-ไทย เคยได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารภายในศูนย์ราชการฯ อาทิ อาคารที่ทำการศาลปกครอง, อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) และอาคารประกอบของอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐โซน C ให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

ทั้งนี้ ปัจจุบันการก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐โซน C มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 โดยอาคารศูนย์ราชการฯ โซน C จะมีพื้นที่ใช้สอยรวม 660,000 ตารางเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ