หมอนามัยจับมือ อสม.ต่อยอดโครงการ ก้าวท้าใจซีซั่น3 ชวน อสม.-หมอออกกำลังกาย

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หมอนามัยจับมือ อสม.ต่อยอดโครงการ ก้าวท้าใจซีซั่น3 ชวน อสม.-หมอออกกำลังกาย


ที่ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี    นายธาดา  วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย  กล่าวว่า โครงการ อสม.และหมอ ชวนเดินวิ่งออกกำลังกาย  มุ่งหวังที่จะหนุนเสริมและสนับสนุนโครงการ ก้าวท้าใจ Season3  พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะกระตุ้นและสร้างเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะ ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้ง อสม. ทั่วประเทศ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างปรากฎการณ์ด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละเลิกการสูบบุหรี่ได้กว่า 2.9 ล้านคน เลิกได้ 6 เดือนขึ้นไป 1.1 แสนคน ลดค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่ 12 ล้านบาทต่อวัน หรือมากกว่า 4,600 ล้านบาทต่อปี สร้างสุขภาพดีให้คนทั่วประเทศมาแล้ว และครั้งนี้ได้มุ่งหวังส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงด้วยการรณรงค์ออกกำลังกายทั่วประเทศ ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ได้แก่ การออกำลังกาย กินอาหาร และอารมณ์  2 ส. ได้แก่  ไม่สูบบุหรี่  ลดการดื่มสุรา เบียร์ เครื่องดื่มมึนเมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด   

นายธาดา   กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงาน คือ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกพื้นที่ 2.จะทำการคัดเลือกพร้อมประกาศมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพในงานวัน อสม.แห่งชาติ  20 มีนาคม 2564  และ 3. จะส่งเสริมให้จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ  ทั้งนี้จะอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีแกนนำและผู้ประสานงานเครือข่ายหมออนามัยทั่วประเทศร่วมกับสมาชิก อสม.ที่มีอยู่ 1.5 ล้านคน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมและรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ