เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย


เกษตรฯ เผยภาพรวมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ชี้ให้การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเรียบร้อยแล้ว วงเงินกว่า 2,700 ล้านบาท พบข้อมูลเกษตรกรถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 202,013 ครัวเรือน เกินเป้า 2,013 ครัวเรือน เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบเพิ่มเติม

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติการช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์โครงการฯ และแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ส่งให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563) เกินเป้าหมายไป 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 23,484,435 บาท จากมติ ครม.ที่เห็นชอบครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 ครัวเรือน จึงเตรียมเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 7 บาท กรณีที่มีครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอไว้จำนวน 3,440,049,735 บาท โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไป Kick Off ร่วมมอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไยในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี

ด้านนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการโอนเงินจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ และรอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ ซึ่งผลการจ่ายเงินให้เกษตรกรโดย ธ.ก.ส. ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 พบว่า มีบัญชีเกษตรกรที่โอนเงินสำเร็จ จำนวน 194,706 ครัวเรือน พื้นที่ 1,386,668.17 ไร่ จำนวนเงิน 2,773,336,345 บาท โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน 29 ครัวเรือน พื้นที่ 232.08 ไร่ จำนวนเงิน 464,155 บาท โดยขอให้เกษตรกรนำบัญชีไปตรวจสอบที่ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือประสานงานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกรทราบแล้ว และมีเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 5,265 ครัวเรือน พื้นที่ 30,370.62 ไร่ จำนวนเงิน 60,741,240 บาท เนื่องจากไม่พบบัญชี หรือพบบัญชีแต่บัญชีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนเงินได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดำเนินการเปิดบัญชีที่ ธ.ก.ส.สาขา ในชื่อของตนเอง
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ