ทางหลวงชนบท เปิดเกมรุก! รองรับประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงหยุดยาว

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ทางหลวงชนบท เปิดเกมรุก! รองรับประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงหยุดยาว


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กำหนดแนวทางรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมีแนวทาง ดังนี้

1.ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน

2.นำเข้าข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ ARMS ทุกวันก่อนเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป

3.จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

4.หน่วยงานที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพานตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้

4.1ดำเนินการวางแผนคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิม หรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด โดยหากพื้นที่ที่ดำเนินการสามารถปูผิวทางได้ให้ดำเนินการปูผิวทางให้แล้วเสร็จ รวมถึงตีเส้นจราจรชั่วคราว ให้ชัดเจน และไม่ควรเปิดหน้างานทิ้งไว้

4.2ให้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณการก่อสร้างดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

4.3ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงการใกล้เคียงให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง

4.4ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของกรมทางหลวงชนบท

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ