“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) 8 จังหวัดภาคอีสาน

วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) 8 จังหวัดภาคอีสาน


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, สกลนคร, หนองบัวลำภู, หนองคาย, มหาสารคาม, เลย, กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น รวม 52 สถาบัน 260 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอุดรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับ และทุนทุกระดับปีสุดท้าย งบประมาณและทุนการศึกษาที่จะมอบในปี 2563 นี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,638,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ