“แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น”ผู้นำด้านการประมูลรถ เผยรถยนต์มือสองซัพพลายขาดราคาตลาดสูงขึ้น

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

“แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น”ผู้นำด้านการประมูลรถ เผยรถยนต์มือสองซัพพลายขาดราคาตลาดสูงขึ้น


            บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งข่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบภาพรวมทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ธุรกิจรถยนต์ก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ตลาดรถยนต์มือสองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รถยนต์มือสองในตลาดหมุนเวียนน้อยลง สาเหตุจากผู้บริโภคเปลี่ยนรถใหม่น้อย สถานบันการเงินยังใช้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อ ทำให้ลูกหนี้ไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ หรือ NPLs ในระบบการยึดรถเพื่อมาประมูลในตลาดประมูลรถยนต์จึงน้อยตามไปด้วย 

            นายอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท จัดการประมูลรถยนต์ระดับต้นๆ ในประเทศให้มุมมองว่า ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง  อีกทั้งวิกฤติทางการเมืองภายในประเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศการลงทุน  การซื้อขายได้รับผลกระทบต่อเนื่อง อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์มือสองยังคงอยู่ในความยากลำบากพอสมควร โดยสรุปดังนี้ 

            1.ตลาดรถยนต์ใหม่ขยายตัวได้ช้ามากเนื่องจากประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ และการว่างงานของแรงงานในบางกลุ่มทำให้โอกาสการจ่ายเงินเพื่อซื้อรถยนต์ หรือ เปลี่ยนรถยนต์ใหม่มีน้อยจะเห็นได้ว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ใหม่ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

            2.รถยนต์มือสองขาดตลาด ในเชิงของปริมาณจากสาเหตุ 

            2.1 การเปลี่ยนรถยนต์ใหม่น้อยลง 

            2.2 นโยบายภาครัฐ และสถาบันการเงินในความช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อจากในการหยุดพักชำระหนี้  6 เดือน ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 และเมื่อครบกำหนดการยืดพักชำระหนี้ประมาณเดือนตุลาคม 2563 แล้วสถาบันการเงินยังสามารถพิจารณาช่วยลูกหนี้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นรายๆ ไปอีกก็อาจมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทำให้ปริมาณรถยึดเข้าสู่ระบบประมูลลดลง ดังนั้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้การยึดรถเพื่อเข้าสู่ระบบซื้อขายรถยนต์มือสองอาจจะมีเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาการหยุดพักหนี้หมดเวลาไป 

            3.ราคารถยนต์มือสองราคาขยับสูงขึ้นทั้งนี้เป็นไปตาม Supply และ Demand ของตลาด เนื่องจากปริมาณสินค้ารถยนต์มือสองในตลาดน้อยลงจากเหตุผลหลายประการในขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการรถยนต์ หรือ เต็นท์รถยนต์ยังต้องการสินค้าเข้ามาขายทำให้ราคารถยนต์ประมูลมีการปรับราคาสูงขึ้นจากช่วงเดือนมากราคม ถึง ตุลาคม 2563 ราคาปรับขึ้นเฉลี่ย 5-15% จากเดิมที่ควรจะต้องมีราคาลดลง โดยเฉพาะถ้าเป็นรถยนต์ที่ตลาดต้องการ  ได้แก่ รถยนต์กระบะเพื่อการพาณิชย์ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีราคาสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะคงสภาพไปถึงสิ้นปี 2563 

            จากสถานการณ์ตลาดรถยนต์มือสองในไตรมาส 4 ของปีนี้ คาดว่าความต้องการรถยนต์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามีปัจจัยรุมเร้าหลายเรื่อง แต่คาดว่าการประกอบอาชีพของประชาชนยังคงต้องดำเนินการต่อไป ความต้องการใช้รถยนต์เพื่อดำรงชีพ และเพื่อการค้าขายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และด้วยกำลังซื้อของประชาชนที่ยังต้องการเงินสดในมือ ดังนั้นทางเลือกของการซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย จึงยังมีต่อเนื่อง ประกอบกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อรถยนต์ก็มีการปรับตัวเพื่อให้รองรับกับการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจรถยนต์ยังก้าวเดินอย่างแข็งแกร่งต่อไป. 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ