ยินดีกับความสำเร็จ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยินดีกับความสำเร็จ


วานิช ผุดผ่อง และ สินชัย ศรีสว่าง พร้อมเพื่อนชาว Acc-Ba23 CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ( Doctor of Philosophy Program in Economics) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์




บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ