“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์”คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์”คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน


คุณธีริศรา พวงประโคน ประธานบริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2563 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและตรงตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน สำหรับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่ง และยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน  ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ