กรมสรรพสามิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนอึล พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

กรมสรรพสามิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโนอึล พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


กรมสรรพสามิต โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรม นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายอัครุตน์ สนธยานนท์ รองอธิบดี มอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกำธร ก้อนเทียน สรรพสามิตพื้นที่ ฝ่ายอำนวยการ นางพิชญา บานชื่น ฝ่ายกฎหมาย นางพัชรินทร์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางลัดดา ทองวิค สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ นายไพบูลย์  บุญเรืองศักดิ์ สรรพสามิตพื้นที่ฝ่ายปราบปราม ว่าที่ร้อยตรีอดิศัย  พยุงทรัพย์ สรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นางน้ำเพชร มารยาท สรรพสามิตพื้นที่สาขาบึงสามพัน นายไฉน หมอนทอง สรรพสามิตพื้นที่สาขาหล่มสัก พร้อมเจ้าหน้าที่นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน 14 หมู่บ้านใน ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโนอึล ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจำนวน 150 ครัวเรือน โดยมีนางนภัสนันท์ ผ่องอำพันธ์ กำนัน ต.วังพิกุล และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ