“เครื่องดื่มตราช้าง” สมทบทุนมูลนิธิ “รพ.ศิริราช”

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

“เครื่องดื่มตราช้าง” สมทบทุนมูลนิธิ “รพ.ศิริราช”


นายมนัสนันท์ กุลสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด ในนาม “เครื่องดื่มตราช้าง” มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องดื่มตราช้างเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16-17 รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท  (เก้าแสนบาท) เพื่อนำไปใช้ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล อาทิ ทุนการศึกษาบุตรและเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย เป็นต้น โดยมี ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ