“ซีพีเอฟ” หนุนกรมปศุสัตว์ยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี พร้อมถ่ายทอดแก่เกษตรกรไทย

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

“ซีพีเอฟ” หนุนกรมปศุสัตว์ยกร่างมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาฟาร์มต้นแบบเคจฟรี พร้อมถ่ายทอดแก่เกษตรกรไทย


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอบสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ ใช้ฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (Cage Free Farm) พร้อมแบ่งปันการเรียนรู้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า “ฟาร์ม” เป็นอีกหนึ่งกิจการที่สำคัญของซีพีเอฟ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯได้นำร่องพัฒนาฟาร์มไก่ไข่สู่การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ จ.สระบุรี ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจัดทำเป็นมาตรฐานกลางของบริษัทฯและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรมปศุสัตว์ในการยกร่างมาตรฐานทั่วไปให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางผลิตสินค้าตรงกับความต้องการกับตลาด

“หากมาตรฐานการเลี้ยงไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไทยโดยเฉพาะ ร้านอาหารระดับพรีเมียมและโมเดิร์นเทรดชั้นนำมีนโยบายและแสดงความต้องการใช้และจำหน่ายไข่ไก่เคจฟรีมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นรูปธรรมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย” นายสมคิดกล่าว

ซีพีเอฟได้ประยุกต์การเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีตามมาตรฐานสหภาพยุโรปมาใช้ที่ฟาร์มต้นแบบเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ เลี้ยงแม่ไก่ 7 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานความหนาแน่นทั่วไปที่แม่ไก่  9 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร พร้อมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง มีจุดสำหรับวางไข่ แม่ไก่ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติในการควบคุมแสง อุณหภูมิและการระบายอากาศ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ให้มีอยู่สบาย ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีสุขภาพดีและมีอารมณ์ดี แข็งแรง จึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

ทั้งนี้ ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรียังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิตมีสายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติและมีการจัดการระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มปฏิบัติตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming  มีการป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลงรวมถึงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมไข่ไก่เคจฟรีของซีพีเอฟจึงได้รับรองมาตรฐานระดับโลก

อีกทั้ง ซีพีเอฟ ยังเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ CPF รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ  ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

“ฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีวังสมบูรณ์ไม่เพียงเป็นฟาร์มต้นแบบในการขยายการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีของบริษัทฯ แล้วยังใช้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการเลี้ยงไก่ไข่เคจฟรีเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน”
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ