“ไทยแชมป์” ส่งออกทุเรียนเบอร์1ของโลก ออเดอร์ตลาดจีนยังร้อนแรงพุ่งถึง140%

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

“ไทยแชมป์” ส่งออกทุเรียนเบอร์1ของโลก ออเดอร์ตลาดจีนยังร้อนแรงพุ่งถึง140%


“พาณิชย์” เผยครึ่งปี 63 ไทยส่งออกทุเรียนไปตลาดโลก 1,411 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 73% ครองแชมป์ส่งออกของโลกขณะที่จีนยังเป็นตลาดอันดับหนึ่งส่งออกพุ่ง 140% ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 73% ตามด้วยฮ่องกงและอาเซียนชี้เอฟทีเอช่วยหนุนคู่ค้าไม่เก็บภาษีนำเข้าช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ดีขึ้นแนะคุมคุณภาพเน้นผลิตปลอดสารพิษรักษาแชมป์ยั่งยืน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการติดตามสถานการณ์การส่งออกและการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในส่วนของทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของไทยพบว่าไทยยังครองแชมป์เป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของโลกและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

โดยทุเรียนมีสัดส่วนในการส่งออกถึง 69% ของการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดของไทยและในช่วงครึ่งปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยส่งออกทุเรียนสดไปตลาดโลกมูลค่า 1,411 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 73% จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 1,022 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 140% มีส่วนแบ่งตลาด 73% ของการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมด ตามด้วยฮ่องกง มูลค่า 207 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 34% มีส่วนแบ่งตลาด 15% และอาเซียน มูลค่า 164 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 25% มีส่วนแบ่งตลาด 12%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากการติดตามสถิติการส่งออกพบว่าเอฟทีเอมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโตได้ดีเนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยไม่เก็บภาษีนำเข้ากับทุเรียนไทยจึงทำให้ได้แต้มต่อในการแข่งขันกับคู่ค้าจากประเทศอื่นโดยปัจจุบัน 17 ประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอของไทย ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย ชิลี และเปรู ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าทุเรียนสดให้ไทยแล้วเหลือเพียงเกาหลีใต้ที่ยังเก็บภาษีนำเข้าทุเรียนจากไทย 36%

ทั้งนี้หากดูเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศที่เป็นคู่เจรจาเอฟทีเอของไทยในช่วงครึ่งปี 2563 มีมูลค่า 1,396 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 74% หรือคิดเป็น 99% ของการส่งออกทุเรียนไทยทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าตลาดที่มีเอฟทีเอมีการเติบโตได้สูงและยังพบว่าทุเรียนมีการขอใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกสูงเป็นอันดับต้นโดยในปี 2562 การส่งออกทุเรียนสดไปจีนมีการขอให้สิทธิเอฟทีเออาเซียน-จีน สูงเป็นอันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับสินค้าที่ส่งออกไปจีนทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนเต็ม 100% ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนสดไปจีนทั้งหมด

“เกษตรกรและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานสินค้าและพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยพิถีพิถันตั้งแต่การเพาะปลูก การบรรจุหีบห่อ มีใบรับรองสุขอนามัยพืช รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมผลไม้ปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นและควรใช้ช่องทางการขายออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเพื่อให้ทุเรียนไทยครองแชมป์ในตลาดอย่างยั่งยืน” นางอรมนกล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ