ทางหลวงชนบท ใช้งบ 28.8 ล้าน สร้างสะพานคลองรางร่วมใจพัฒนา จ.สุราษฎร์ฯ

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ทางหลวงชนบท ใช้งบ 28.8 ล้าน สร้างสะพานคลองรางร่วมใจพัฒนา จ.สุราษฎร์ฯ


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองราง (สะพานคลองรางร่วมใจพัฒนา) ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า เดิมบริเวณดังกล่าวไม่มีสะพานข้าม ทำให้ประชาชนบ้านคลองรางฝั่งขวาซึ่งมีสภาพเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ มีประชากรประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำประมงพื้นบ้าน สวนมะพร้าว และสวนปาล์มน้ำมัน มีความยากลำบากในการเดินทางข้ามฝั่ง ซึ่งการข้ามฝั่งมายังบ้านคลองรางฝั่งซ้ายที่มีถนนเชื่อมต่อ ไปยังอำเภอพุนพินและจุดหมายอื่น ต้องสัญจรไปทางเรือเท่านั้น

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองราง โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 100 เมตร กว้าง 9 เมตร และถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตสองฝั่งยาวรวม 621 เมตร พร้อมสะพานในสายทางยาว 15 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 28.878 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำให้สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าทางการประมง พืชผลทางการเกษตรไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการท้องถิ่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ และหน่วยงานด้านการสื่อสาร สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าไปแก้ไขความเดือดร้อนได้ทันท่วงที ตลอดจนจะเป็นเส้นทางช่วยเหลือและอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ทช.ได้จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อสะพานดังกล่าว โดยมีมติให้ตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานคลองรางร่วมใจพัฒนา” ซึ่งหมายถึง สะพานที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของประชาชนบ้านคลองรางทั้งสองฝั่งในการอุทิศที่ดินสำหรับการก่อสร้าง
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ