“กรมหม่อนไหม” จัดงาน “เส้นทางสายไหม เส้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม” ดันธุรกิจหม่อนไหมไทยรับยุค New Normal

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

“กรมหม่อนไหม” จัดงาน “เส้นทางสายไหม เส้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม” ดันธุรกิจหม่อนไหมไทยรับยุค New Normal


กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำผู้บริหารองค์กร (CEO) เจรจาจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการหม่อนไหมจัดงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการแปรรูปนำเสนอจำหน่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด“เส้นทางสายไหม เส้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม” The New Silk Road Network 

โดยมี นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ร่วมด้วยนายสันติ กลึงกลางดอน และนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายพิชัย เชื้องาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหมตลอดจนผู้บริหารและที่ปรึกษาองค์กรรวมถึงแขกผู้เกียรติร่วมงานคับคั่ง

ทั้งนี้ ท่านวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้กล่าวเปิดงานฯว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการแปรรูปการนำเสนอจำหน่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด “เส้นทางสายไหม เส้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม” ในวันนี้

นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมหม่อนไหมของไทยมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีและเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหม่อนไหมได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและเห็นทิศทางเศรษฐกิจหม่อนไหมไทยยุค New Normal จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และ ประธานหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ อาจารย์ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อยางพาราและเกษตรไทย 

ปฐม ยงวณิชย์  Managing Director, PYI Consulting เสวนาในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจ หม่อนไหมไทยยุค New Normal และยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยโดย Miss Tourism World Thailand  พร้อมทั้งกล่าวขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการของกรมหม่อนไหมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีและเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านนายพิชัย เชื้องาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตผ้าไหมไทยและมีการส่งเสริมด้านตลาด อาทิ หาตลาดแหล่งใหญ่ให้กับผู้ค้าผ้าไหมได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสินค้าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนและการสนับสนุนเส้นไหมจากท้องถิ่นเป็นการกระจายรายได้สู่กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นทำให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรสามารถสร้างอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบการทำให้ผลผลิตที่ได้มีราคาเพิ่มมากขึ้นสามารถสู้กับวิกฤตและผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆได้

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันล้วนเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการมุ่งเน้นสร้างคุณค่าชูจุดเด่นไหมไทยเพื่อผลักดันไหมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอันจะส่งผลต่อการสร้างงานและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนไทยในภาคเกษตรกรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ