เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ”-วัคซีนต้านทุกข์

วันจันทร์ที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2563

เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ”-วัคซีนต้านทุกข์


เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” วัคซีนต้านความทุกข์สำหรับคนไทย เสริมสุขภาวะทางปัญญาช่วยปรับตัว จิตใจเข้มแข็งรับมือวิกฤตระลอก 2

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญา ได้จัดทำ “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” จำนวน 4 ฉบับแบ่งตามกลุ่มที่มีปัญหาต่างกัน คือ 1. ฉบับมหาชน 2. ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน 3. ฉบับคู่รัก และ 4. ฉบับครอบครัวและเด็ก เพื่อเสริมสุขภาวะทางปัญญา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่สำคัญของคนไทยที่ยังคงมีสิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั้งปัญหาการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเครียด ความสับสน และยังมีความกังวลเรื่องการระบาดโควิด-19 ระลอกสอง
“สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตไปได้ คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง การรู้เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” มีวิธีการปฏิบัติง่าย ๆ โดยฉบับมหาชน สำหรับคนทั่วไปสำรวจหาสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มใจบกพร่อง นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก เข้าใจตัวเอง มีสติเพียง 20 วินาที จะพบประสบการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานเสี่ยงติดเชื้อ มีวิธีการสื่อสารด้วย 5 ภาษารัก เพื่อช่วยเสริมสร้างกำลังใจและดูแลความรัก ฉบับคู่รัก หลายคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันจนไม่มีพื้นที่ส่วนตัว เล่มนี้จึงมีวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้น ลดการทะเลาะ เพิ่มความสุขให้แก่กัน พร้อมดูแลใจคนรัก" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว
ทั้งนี้ “คู่มือภูมิคุ้มใจ” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก มีภาพประกอบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลด “คู่มือภูมิคุ้มใจ” 4 ฉบับได้ที่เว็บไซต์ “ความสุขประเทศไทย” https://www.HappinessisThailand.com
 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ