ฝึกเยาวชนเป็นสายลับสุขภาพผ่าน“นิทรรศการสืบสร้างสุข”

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฝึกเยาวชนเป็นสายลับสุขภาพผ่าน“นิทรรศการสืบสร้างสุข”


 

จะดีหรือม่ถ้าเด็กไทยรู้จักที่จะเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านการเป็น “สายลับฝึกหัด” ไขคดีคนหายจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ จาก“นิทรรศการสืบสร้างสุข”

ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานจัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการ “สืบสร้างสุข” (Health Detective) ว่า พื้นฐานสำคัญในการป้องกันโรคคือ การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาสสส.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และลดอัตราจากเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากรายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในเพศชายมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และโรคความดันโลหิตสูง ส่วนเพศหญิงคือ น้ำหนักเกิน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดำเนินชีวิต
ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างค่านิยมที่ดีกระตุ้นเด็กและเยาวชน และประชาชนให้เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบ “นิทรรศการสืบสร้างสุข” สอดแทรกแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
ด้าน นางเบญจมาภรณ์  ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.พร้อมตัวแทนเด็กและเยาวชนร่วมงาน กล่าวว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้ สวมบทบาทเป็น "สายลับฝึกหัด" ค้นหาสาเหตุคดีคนหายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs  
ทั้งนี้ “นิทรรศการสืบสร้างสุข” เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. (ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วิถี New Normal อย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนเข้าชมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ SOOK
 




บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ