สสส.เสริมความรู้เยาวชนผ่าน“นิทรรศการ”

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สสส.เสริมความรู้เยาวชนผ่าน“นิทรรศการ”


สสส. เปิดตัว “นิทรรศการสืบสร้างสุข” ชวนเยาวชนสวมบทบาท “สายลับฝึกหัด” ไขคดีคนหายจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หวังคนรุ่นใหม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการ “สืบสร้างสุข” (Health Detective) โดยมี นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.พร้อมตัวแทนเด็กและเยาวชนร่วมงาน

นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า พื้นฐานสำคัญในการป้องกันโรคคือ การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาสสส.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และลดอัตราจากเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย

ด้านดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากรายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในเพศชายมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และโรคความดันโลหิตสูง ส่วนเพศหญิงคือ น้ำหนักเกิน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดำเนินชีวิต

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  ดังนั้น สสส.จึงจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างค่านิยมที่ดีกระตุ้นเด็กและเยาวชน และประชาชนให้เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบ “นิทรรศการสืบสร้างสุข” สอดแทรกแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

ขณะที่นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารสู่สาธารณะให้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้ สวมบทบาทเป็น "สายลับฝึกหัด" ค้นหาสาเหตุคดีคนหายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs  

ทั้งนี้ “นิทรรศการสืบสร้างสุข” เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. (ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วิถี New Normal อย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนเข้าชมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ SOOK
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ