‘ซีพี ออลล์’ ร่วมกับ ‘สจล.’ พัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

‘ซีพี ออลล์’ ร่วมกับ ‘สจล.’ พัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง


บมจ.ซีพีออลล์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modelling (BIM) เพื่อยกระดับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้ใช้ทักษะการออกแบบและการพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงสำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ซีพีออลล์ได้ดำเนินธุรกิจร้านอิ่มสะดวกคู่กับสังคมไทยมากว่า 30 ปีโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการทำงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเนื่องด้วย“เยาวชน”เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่งคือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปี รวมกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่าย Creative AI Camp ค่ายเสริมองค์ความรู้ด้าน AI สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้าน AI ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

“สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ซีพีออลล์มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างซีพีออลล์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบผ่านการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: Building Information Modeling (BIM) สู่การใช้งานจริงผ่านความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบัน,ซีพี ออลล์ และนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.ในฐานะที่เป็นสถาบันฯ แห่งการสร้างนักปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมาเป็นเวลา 60 ปี ในโอกาสที่ได้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ที่ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง อีกทั้งความร่วมมือดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสจล.ในการที่จะปั้นสถาปนิกที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการออกแบบความสามารถในการจัดการข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้อย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับงานออกแบบให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

สจล.เชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์จริงในการทำงานอีกทั้งภาคการศึกษาก็จะได้นำองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดในทางปฏิบัติซึ่ง สจล.มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทุกโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลก้าวทันยุคดิสรัปชันเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นนวัตกรคุณภาพของสังคมไทยภายใต้โครงการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ