“ส.อ.ท.” เสริมแกร่ง SMEs สอนภาษา-ทักษะวิชาชีพออนไลน์ฟรี !! ให้ ปชช.ทำการตลาดในจีน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“ส.อ.ท.” เสริมแกร่ง SMEs สอนภาษา-ทักษะวิชาชีพออนไลน์ฟรี !! ให้ ปชช.ทำการตลาดในจีน


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศพัฒนาหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce พร้อมส่งเสริมต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะรอบด้านให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในยุค 5.0 นำร่องโดยการใช้คอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

นำทีมโดยคุณวีฤทัย มณีนุชเนตร ประธานสถาบัน IIEC พร้อมทั้งได้กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และวัฒนธรรม อาทิ "ครูพี่ป๊อป-ณัฐพงศ์" และกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการนำสินค้าเข้าไปขายภายในประเทศจีน อีกหลายท่านมาร่วมทัพ

วิดีโอการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้งานทางธุรกิจซึ่งสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศได้นำมาเผยแพร่เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. ก่อนที่จะมีการประสานความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) ระหว่างสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นสักขีพยานร่วมกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศโดยหวังว่าความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิก ส.อ.ท.ให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จะนำมาเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจีน

ด้านนายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน จัดตั้งขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนซึ่ง ส.อ.ท.เล็งเห็นว่าประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของไทยและหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ คือการสนับสนุนความร่วมมือและส่งเสริมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงสภาพสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศจีนซึ่งเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้

โดยในขั้นแรกได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร CHINA:CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทำและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้

นอกจากนี้ คุณวีฤทัย มณีนุชเนตร ประธานสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (IIEC) ได้นำวิดีโอการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้งานทางธุรกิจมาเผยแพร่ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัดทำโครงการ "สอนภาษาเทิดพระเกียรติ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและสมาชิกของ ส.อ.ท. ต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของภาษาจีนนั้นทางสถาบันได้รับความร่วมมือจาก ครูพี่ป๊อป-ณัฐพงศ์ นำศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนระดับประเทศและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่มีจิตอาสามาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้โดยไม่รับค่าตอบแทนจึงทำให้โครงการดังกล่าวสามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐและภาคประชาชนเป็นจำนวนเงินมากกว่า 89,991,000 ล้านบาท อีกด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ