EXIM BANK แต่งตั้ง คชาพจณ์ ชณสุสญฏ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

EXIM BANK แต่งตั้ง คชาพจณ์ ชณสุสญฏ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายคชาพจณ์ ชณสุสญฏ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานบริหารหนี้และทรัพย์สินของธนาคาร รวมถึงการประเมินราคาทรัพย์สิน การติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้ที่มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของธนาคารและนำเสนอต่อสาธารณชนและหน่วยงานภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

นายคชาพจณ์จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงิน และปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยเป็นผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ พาณิชย์ธนกิจขนาดกลาง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ