“กรมราง” ถกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง “อยุธยา” เน้นสอดคล้องเมืองมรดกโลก

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“กรมราง” ถกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง “อยุธยา” เน้นสอดคล้องเมืองมรดกโลก


กรมการขนส่งทางราง หารือแนวทางปรับรูปแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง “สถานีอยุธยา” สอดคล้องกับภาพลักษณ์เมืองมรดกโลก

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (อขร.) กล่าวถึงการประชุมหารือแนวทางการปรับรูปแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ในโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ว่า ขร. ได้จัดการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ไม่บดบังทัศนียภาพอันงดงามและทรงคุณค่าของพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1) มอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รับความเห็นของผู้แทนกรมศิลปกรไปนำเสนอรูปแบบสถานี พร้อมทั้งนำส่งรูปแบบสถานีอยุธยาให้กรมศิลปกร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของกรมศิลปากรพิจารณา และให้สำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการฯ ก่อนการดำเนินการก่อสร้างสถานีต่อไป เนื่องจากอาคารสถานีที่จะก่อสร้างใหม่ แม้จะอนุรักษ์อาคารสถานีเดิม แต่เป็นลักษณะการสร้างล้อมรอบอาคารเดิมซึ่งถือเป็นอาคารโบราณสถานประเภทหนึ่ง

2) ที่ประชุมเห็นพ้องกันให้คงที่สร้าง และขนาดความสูงของสถานีตามรูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณเดิม แต่ให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณสถานที่จะก่อสร้าง และบริเวณท่าน้ำหน้าสถานีรถไฟ เพื่อบริหารจัดการการก่อสร้างแนวอนุรักษ์

3) ที่ประชุมเห็นพ้องในการปรับปรุงหน้าสถานีตั้งแต่แนวท่าน้ำให้มีลักษณะสวนทางโบราณคดีและให้มีที่จอดรถเท่าที่จำเป็น โดยให้จอดรถบริเวณด้านหลังสถานีแทน

4) ที่ประชุมเห็นถึงข้อจำกัดการขยายถนน 3053 ว่า อาจกระทบต่อโบราณสถาน 5) ที่ประชุมรับทราบแนวทางการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ที่ สนข อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้อยู่คนละส่วนกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง และควรหารือกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ