GUNKUL ปันน้ำใจให้ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

GUNKUL ปันน้ำใจให้ชุมชน


 

กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)  มอบถุงยังชีพ "กันกุล" ปันนำใจให้ชุมชน จำนวน 1,100 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนนครไชยศรี  ชุมชนวัดสวัสดิ์ฯ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมจิตต์  ชุมชนต้นโพธิ์ และชุมชนวัดน้อยนพคุณ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ