ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบ 1 ล้าน ส่งต่อ "มื้ออาหาร"ให้เด็กยากจน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบ 1 ล้าน ส่งต่อ


 
          ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับมอบเงินจาก ดร.ภากร  ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง”
          ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง” ของ กสศ. เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “SET ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมสมทบทุนโครงการฯ พร้อมเชิญชวนพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กรภาคตลาดทุน รวมทั้งสาธารณชนได้ร่วมสนับสนุนครั้งนี้ด้วย 
          “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญตามกรอบความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance) เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาศักยภาพเด็กในด้านต่าง ๆ และเชื่อว่าการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้แก่ กสศ. จะเป็นอีกกำลังในลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน”ดร.ภากรกล่าว
          ด้าน ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. เปิดเผยความคืบหน้าของ “โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ว่า ขณะนี้ มียอดเงินบริจาคจากภาคประชาชน ศิลปินดารา และภาคธุรกิจเอกชนที่สมทบเพิ่มเติม มื้ออาหารให้น้องๆ รวมยอดเงินบริจาคจากทุกช่องทาง ณ วันที่17มิ.ย.2563 เป็นจำนวน 15,013,485 บาท และวันนี้เงินบริจาคได้ทยอยโอนให้เด็กๆเป็นรอบที่สองแล้ว 
          โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนซึ่งมี ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยแผนการจัดสรรเงินบริจาค จะมุ่งเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ได้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ทั่วประเทศ และให้กับเด็กเล็ก นักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาล1-3 ทั่วประเทศ  เชิญร่วมสมทบทุนเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) เลขบัญชี 172-0-30021-6 หรือ www.eef.or.th/donate-covid/ สอบถามโทร. 0-2079-5475
 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ