บอร์ด สศช. ไฟเขียว “แผนพีดีพีฉบับใหม่” แล้ว ชงครม.รับทราบ 16 มิ.ย. นี้ เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win

วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บอร์ด สศช. ไฟเขียว “แผนพีดีพีฉบับใหม่” แล้ว ชงครม.รับทราบ 16 มิ.ย. นี้ เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win


บอร์ด สศช. เห็นชอบแผน DPD 2018 ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่บรรจุโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1.9 เมกะวัตต์ คาดเสนอครม. รับทราบในวันที่ 16 มิ.ย. นี้  เพื่อเดินหน้าเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากลุ่ม Quick Win 100 เมกะวัตต์นำร่องภายในเดือน ก.ค. นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแล้ว หลังจากนี้ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งแผน PDP ฉบับนี้ได้บรรจุการรับซื้อไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานเข้าระบบตั้งแต่ปี 2563-2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,933 เมกะวัตต์ และจะเริ่มรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องก่อนจำนวน 700 เมกะวัตต์ ในปี 2563-2564 โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าเร่งด่วน  (Quick Win) จำนวน 100 เมกะวัตต์ และกลุ่มโรงไฟฟ้าทั่วไป จำนวน 600 เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวให้ถูกต้องและรอบคอบก่อนจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ