"แทปไลน์" จัดกิจกรรม“ บริจาคสถานสงเคราะห์ ณ บ้านนนทภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “บริจาคสถานสงเคราะห์ ณ บ้านนนทภูมิ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท ก้าวสู่ปีที่ 30”  โดยคุณนันท์นภัส วินิจสานันท์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภค–บริโภค  ได้แก่ ข้าวสาร เสื้อผ้า รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น โดยมีคุณพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ ผู้ปกครองบ้านนนทภูมิเป็นผู้รับมอบ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ