WGE เสร็จสิ้นกระบวนการยื่นไฟลิ่ง รอฤกษ์ขาย IPO เข้าระดมทุนใน SET

วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2563

WGE เสร็จสิ้นกระบวนการยื่นไฟลิ่ง รอฤกษ์ขาย IPO เข้าระดมทุนใน SET


WGE โชว์แผนธุรกิจหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เตรียมนำเงินที่ได้ขยายฐานธุรกิจ รองรับแผนลุยงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศตั้ง คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ลุยยื่นไฟลิ่ง นับถอยหลังรอวันเสนอขาย IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนใน SET

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และรองรับแผนการเข้ารับงานใหม่ในอนาคต โดยบริษัทเตรียมขยายคลังสินค้า  ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สำหรับการดำเนินธุรกิจของ WGE ประกอบด้วยงานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล งานก่อสร้างประเภทห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ งานประเภทอสังหาริมทรัพย์ และงานประเภทอาคารสำนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังแสวงหาโอกาสเพื่อที่จะเข้าประมูลงานประเภทอื่นๆ เช่น งานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างประเภทโรงแรม งานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่อยู่ในแผนงานของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งยังให้บริการงานประเภทอื่นที่เป็นส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมและครบวงจร เช่น งานปรับปรุงรีโนเวท งานตกแต่งภายใน งานเหล็ก และพรีคาสท์ เป็นต้น

ด้านผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง โดยในปี 2560-62 มีรายได้รวม 988.14 ล้านบาท 1,290.11 ล้านบาท และ 1,506.94 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 ในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิในปี 2560-62 เท่ากับ 63.84 ล้านบาท 37.68 ล้านบาท และ 114.66 ล้านบาท ตามลำดับ

"บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแหล่งที่มาของรายได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คอนโดมิเนียมแนวสูงและแนวราบ โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตามที่ลูกค้ากำหนด โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ และที่สำคัญธุรกิจไม่ได้กระจุกตัวในกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน WGE  เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (Filing) ของ WGE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น หรือ 26.67% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ