คอหนังได้เฮ!! กันแล้ว ดีเดย์ 1 มิ.ย. โรงหนังเปิดให้บริการ ...งานนี้ “โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” ไม่รอช้า ผุด 5 มาตรการ New Normal หลังคลายล็อกดาวน์เป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน Let Go!!

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คอหนังได้เฮ!! กันแล้ว ดีเดย์ 1 มิ.ย. โรงหนังเปิดให้บริการ ...งานนี้ “โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ” ไม่รอช้า ผุด 5 มาตรการ New Normal หลังคลายล็อกดาวน์เป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน Let Go!!


*** 1 Screening การคัดกรองอย่างเข้มงวด ***

- ตรวจวัดอุณหภูมิ ลูกค้า พนักงาน และร้านค้าผู้ให้บริการทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 37.5◦C ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนเข้าใช้บริการ

- พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย,Face Shield และสวมใส่ถุงมือในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้าตลอดเวลา

- บริการจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้าเพื่อให้สวมใส่ทุกคน

*** 2 Social Distancing การเว้นระยะห่างลดความเสี่ยง ***

- กำหนดการเว้นระยะห่าง Social Distancing ตั้งแต่การเข้าแถวรอคิวทุกจุดที่เข้าใช้บริการในระยะห่าง 1 เมตร บันไดเลื่อน เว้น 3 ขั้น ลิฟท์โดยสารให้ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 4 คน และหันหน้าเข้าผนัง

- มี Counter Shield กั้นแยกส่วนพื้นที่ระหว่างพนักงานให้บริการและลูกค้าทุกจุดเคาน์เตอร์บริการ

- ให้บริการจำหน่ายตั๋วที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket แบบตู้เว้นตู้

- กำหนดระยะห่าง 1 เมตรสำหรับพื้นที่นั่งรอของลูกค้าก่อนเข้าชมภาพยนตร์

- ภายในโรงภาพยนตร์มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง ในแถวเดียวกันและแถวเว้นแถว โดยจัดนั่งระหว่างระหว่างแถวแบบสลับฟันปลา

- เพิ่มมาตรการพิเศษด้วยฉากกั้นระหว่างที่นั่งภายในโรงภาพยนตร์ทุก 4 ที่นั่ง     

*** 3 Cleaning การทำความสะอาดทุกจุดพื้นที่ ***

- เช็ดทำความสะอาดทุกเคาน์เตอร์บริการ อาทิ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์,ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket,เสาคิวไลน์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง,เคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น ทุก 30 นาทีและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดให้บริการ

- มีเจลแอลกอฮอล์บริการทุกเคาน์เตอร์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

- เช็ดทำความสะอาดเก้าอี้โซฟาที่นั่งรอของลูกค้าและภายในเลาจน์รับรองด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดให้บริการ

- อบโอโซนภายในห้องเครื่องระบบปรับอากาศ AHU ก่อนเปิดให้บริการและหลังการปิดให้บริการทุกวัน รวมทั้ง ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศหลังปิดให้บริการทุกวัน

- ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องระบบระบายอากาศก่อนเปิดให้บริการและหลังการปิดให้บริการทุกวัน

- ทำความสะอาดอุปกรณ์และจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในโรงภาพยนตร์ อาทิ มือจับประตู ราวบันได เก้าอี้ พนักพิง ที่พักแขน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกรอบก่อนให้บริการ

- อบโอโซนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงภาพยนตร์ทุกโรงก่อนเปิดให้บริการและหลังจบการฉายภาพยนตร์ในแต่ละรอบ รวมทั้งหลังปิดให้บริการทุกวัน

- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในโรงภาพยนตร์ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อระบบแสง UVC หลังการปิดให้บริการทุกวัน

- ทำความสะอาด หมอน ผ้าห่ม รองเท้าสลิปเปอร์ สำหรับโรงภาพยนตร์ VIP ทุกครั้งหลังการใช้งาน พร้อมอบฆ่าเชื้อและบรรจุในถุงเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้า

- โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก Kids Cinema ทำความสะอาด เครื่องเล่น บ่อบอล ล้างลูกบอลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลังจบรอบฉายแต่ละรอบ

- ทำความสะอาดเครื่องเล่นต่าง ๆ หน้าโรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก Kids Cinema ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดให้บริการ และหลังปิดให้บริการทุกวัน

- บริการเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์หลังชมภาพยนตร์จบ

- ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวันก่อนเปิดให้บริการและหลังปิดให้บริการ

- ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องน้ำทุก 2 ชั่วโมง

- ภายในห้องน้ำให้บริการสบู่เหลวล้างมือและกระดาษเช็ดมืออย่างเพียงพอ ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ อาทิ กระจก ราวจับประตูห้องน้ำ ที่กดชักโครก

*** 4 Cashless ลดการสัมผัส ***

- ส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ Cashless และช่องทาง E-Payment แทนการใช้เงินสดในทุกจุดบริการ

- แนะนำการเข้าสู่โรงภาพยนตร์ด้วยระบบสแกน QR Code ที่จุดทางเข้าโรงภาพยนตร์

*** 5 Tracking ติดตามและตรวจสอบได้ ***

- มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์ เพื่อสะดวกในการติดตาม

- มีการติดตามข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงานย้อนหลัง 14 วันก่อนเปิดบริการ และทุกวันก่อนเริ่มงาน

- มีการลงบันทึกตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน

- กำหนดจุดพนักงานเข้า-ออกในการปฏิบัติงานเส้นทางเดียว

- จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ถึงวิธีการป้องกันและปฏิบัติให้พนักงานเข้าใจและรับทราบเพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ